İŞLETMELER İÇİN MENTORLUK MALİ DESTEK PROGRAMI

İşletmeler için Mentorluk Mali Destek Programının genel amaçları
 
i. Kuluçka evresindeki işletmelerin (1-3 yaş) hayatta kalma oranlarının artırılması 
ii. "Doğu Marmara Melek Yatırımcı Ağı" için gerekli altyapının oluşturulması 
 
Projenin özel amacı ise; 
faaliyet gösterdiği alanda işletmeyi geliştirecek yenilikçi bir fikri olan fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar ve tecrübe eksikliği nedeniyle gerçekleştiremeyen 1 ile 3 yaş arasındaki işletmelerin projelerinin koç ve Mentorlar gözetiminde desteklenmesidir. 
 
Programın temel öncelikleri; 
 
i. 1-3 yaş arası işletmelerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine katkı sağlanması 
ii. 1-3 yaş arası işletmelerin yurtdışı pazarlara açılmasına katkı sağlanması 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.100.000 
TL'dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen 
veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 
 
Desteklerin Tutarı  
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında 
olacaktır: 
 
Asgari tutar: 20.000 TL 
Azami tutar: 100.000 TL 
 
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve % 50'sinden fazla olamaz. Bu 
değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin 
kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman 
olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden, 
üçüncü taraflardan ve/veya seçmiş oldukları mentordan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi 
mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş-finansman yükümlülüğü 
yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat 
sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez.

Copyrigt © 2014 Genç Girişimciler Kurulu Sakarya