MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

"Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı"nın genel amacı makina imalatı sektöründe ithal edilen ürünlerin ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek bölgenin yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.

Yukarda yer alan tanımlar da dikkate alındığında programın genel amacına yönelik olarak mali destek sağlanacak öncelikli alanlar şöyle belirlenmiştir:

Global Bölge Öncelikleri:
Öncelik 1. AR-GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
Öncelik 2. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek Makina imalatın desteklenmesi,
Öncelik 3. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi,
Öncelik 4. İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması,

Dinamik Bölge Öncelikleri:
Öncelik 5. Üretim kapasitesinin artırılması.

Önemli Not !!!
Global Bölgede yer alan firmalar Dinamik Bölge Önceliklerini seçtikleri takdirde projelerin değerlendirilmesi sürecinde 25 puan olan “İlgililik” bölümünden 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL'dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
Ajans, yeterli sayıda başarılı proje olmaması ve bu program için tahsis edilen bütçenin başarılı proje stoku ile karşılanamaması halinde 2014 yılı mali destek programların arasında bütçe aktarımları yapabilir.

Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 30.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
1.000.000 TL*

*Önemli Not: Program kapsamında azami 500.000 TL verilecektir. Ancak, ortak kullanıma yönelik AR-GE laboratuarı kurulması yönünde en az 5 ortaklı bir proje başvurusu olursa azami tutar 1.000.000 TL olabilecektir. Ortaklı projelerde konu ile ilgili STK ve/veya Üniversite ortaklığı zorunlu tutulacaktır.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve % 50'sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş-finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez.

Copyrigt © 2014 Genç Girişimciler Kurulu Sakarya